Livestream: Kế hoạch sẵn sàng cho "bình thường mới" vượt trội


Livestream: Kế hoạch sẵn sàng cho “bình thường mới” vượt trội

Được tổ chức bởi Techcombank và Manulife với các khách mời tham gia là Shark Phi, Mrs.Kim Cương.

Chương trình được thực hiện sản xuất hình ảnh bởi QQpictures

Chủ nhiệm sản xuất: Tienq

Quay phim: Hoàng Việt, Huy Quach, Minh Tân

Lighting: Saigon lens

Sound: Long NguyenLeave a reply


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Recent Portfolios