MINI TVC NUTIFOOD FAMNA


Series viral video sản xuất hình ảnh bời Quay Quay pictures


Team quanque pictures


Director: Phong Le
DOP: Tienq, Huynh Cuong
Cam OP: Huynh Cuong
Producer: HuyQ
Lighting: Saigon lensLeave a reply


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Recent Portfolios