Dog & Cat

Minho & Thỏ


Lại một buổi chiều lang thang với cái sở thích khó cưỡng, khách hàng lần này là anh chó Minho và cô mèo Thỏ. Lâu ngày không ra đường 2 anh chị chạy tán lạn, chảy hết mồ hôi mới chụp được mấy bức ảnh ^^

Dog / Cat / Park
Dog / Cat / Park
Dog / Cat / Park
Dog / Cat / Park
Dog / Cat / Park


Leave a reply


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Recent Portfolios