Vietnamese Cusine

O Nhỏ


Nhà hàng món Huế được thành lập bởi á hậu Hà Thu, một con người của nước Huế, một con người với đầy tình yêu cho ẩm thực quê hương mình.

O Nhỏ – Huế

Hue Cuisine
Hue Cuisine
Hue Cuisine
Hue Cuisine
Hue Cuisine
Photo & video by

QQpictures team


Photographer: HuyQ | Camera man: TienQLeave a reply


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Recent Portfolios