quay phim sự kiện Color Me Run 2019

Color me run 2019

Color me run 2019
Đường chạy sắc màu 2019

Color Me Run 2019


Đạo diễn hình ảnh: TienQ

Quay phim: TienQ, các camera man hợp tác khác

Editor: TienQ